زعفران با نام علمي Crocus sativus، گياهي كوچك و چند ساله به ارتفاع 10 تا 30 سانتي متر است. از وسط پياز و يا قاعده ساقه، تعدادي برگ باريك و دراز خارج مي شوند. از وسط برگ ها، ساقه گلدار خارج شده كه به يك تا سه گل منتهي مي شود. گل ها بسيار زيبا و داراي 6 گلبرگ بنفش رنگ هستند كه ممكن است در بعضي واريته ها به رنگ گلي يا ارغواني باشند.

 

گل ها داراي 3 پرچم و يك مادگي منتهي به كلاله ي سه شاخه به رنگ قرمز متمايل به نارنجي است. قسمت مورد استفاده اين گياه، انتهاي خامه و كلاله سه شاخه است كه به نام زعفران مشهور است و داراي بوي معطر با طعم كمي تلخ مي باشد. انتشار جغرافيايي زعفران در ايران شامل استان خراسان (قائنات، بيرجند و گناباد)، يزد، كرمان، گيلان و مازندران مي باشد. در سال هاي اخير زعفران در كرج و قم نيز كشت شده است.

تاريخچه:
زعفران به عنوان طعم دهنده ي غذا و براي رنگ پارچه، در كشورهاي در حال توسعه و توسط صنعت گران به مقدار زياد استفاده مي شود. در فرهنگ عام، زعفران به عنوان مسكن، خلط آور، محرك جنسي و معرق، كاربرد دارد. در گزارش هاي داستان گونه ي مربوط به مناطق استوايي آسيا، از خميري نام برده شده كه مخلوطي از زعفران و چوب صندل است و اين خمير امروز همچون گذشته به صورت مرهمي آرامش بخش براي پوست هاي خشك مصرف مي شود.

تركيبات مهم زعفران:
تركيبات زرد رنگ و محلول در آب كه از مشتقات كروستين به شمار مي روند.

تركيبات تلخ آن پيكروكروسين و تركيب معطر آن سافرانال مي باشد.

حدود ده درصد روغن ثابت دارد كه شامل اسيد اولئانوليك مي باشد.

ريبوفلاوين از ديگر تركيبات موجود در زعفران است.

دسته ها :
1392/1/24 8:24
X